Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 16:8 (2016)

Sarah Schwartz, "Narrative Toledot Formulae in Genesis: The Case of Heaven and Earth, Noah, and Isaac"

Δεν υπάρχουν σχόλια: