Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

Ιωνάς και Εδέμ / Jonah and Eden

Στην ιστοσελίδα The Bible and Intperpretation έχει αναρτηθεί ένα κείμενο του Yitzhak Berger, ο οποίος εντοπίζει στο βιβλίο του Ιωνά αναφορές και υπαινιγμούς στην ιστορία των πρωτοπλάστων και της Εδέμ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: