Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 72:4 (2016)

Johan Strijdom, "Violence in the Christian Bible: Assessing Crossan’s use of ‘violence’ as a key analytical concept"

Δεν υπάρχουν σχόλια: