Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 16 (2016)

Mylonas, Natalie, Stephen Llewelyn and Gareth Wearne, "Speaking to One's Heart: דבר and its Semantic Extension"

Δεν υπάρχουν σχόλια: