Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του SJCR / Two articles of biblical interest in the current issue of SJCR

Studies in Jewish-Christian Relations 11:1 (2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια: