Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Φωτογραφία της ημέρας: Ένα ενδιαφέρον ιουδαϊκό επιτάφιο / Photo of the day: An interesting Jewish epitaph


Ένα ενδιαφέρον ιουδαϊκό επιτάφιο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον διαφόρων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο κατά τις τελευταίες μέρες. Πρόκειται για μία επιγραφή που βρέθηκε στην Αίγυπτο και φυλάσσεται από το 1989 στο τμήμα σπάνιων βιβλίων του Πανεπιστημίου της Utah. Είναι μία επιτάφια πλάκα μικρών διαστάσεων που χρονολογείται σύμφωνα με το δημοσίευμα στα 200 μ.Χ. και στήθηκε στον τάφο της Ελένης, μίας Ιουδαίας που επαινείται για την βοήθεια που πρόσφερε στα ορφανά κι η οποία χαρακτηρίζεται ως "αμα", ένας τίτλος, ο οποίος συνήθως αποδίδεται σε μοναχές και ασκήτριες του αιγυπτιακού Χριστιανισμού. Πρόκειται για μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιγραφή, η οποία δεν είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των ειδικών καθώς κατά την καταχώρησή της στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου είχε χαρακτηριστεί ως κοπτική επιγραφή:

ἐν εἰρήνῃ καὶ εὐλογίᾳ
Ἄμα Ἑλένη Ἰουδαία ἣ ἀ̣-
γαποῦσα τοὺς ὀρφανούς·
ὡς ἐτῶν ξ̅ ἔλεως καὶ εὐ-
λογία〈ς〉ἡ ὁδὸς· ἡ εὐπορευ-
θῇ ἐν αὐτῇ.

Περισσότερα στο άρθρο του καθ. Lincoln H. Blumell, του Brighman Young University που θα δημοσιευθεί στο Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period.

Δεν υπάρχουν σχόλια: