Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 26:1 (2016)

  • Antti Laato, "The Chronology in the Animal Apocalypse of 1 Enoch 85–90," 3-19 (abstract)
  • Christoph Berner, "Jacob or Levi—Who Is the Officiating Priest in Jubilees 30–32?," 20-31 (abstract)
  • Michael Dick, "Tales of Two Cities (in the Second-Century BCE): Jerusalem and Nineveh," 32-48 (abstract)
  • Ryan Bailey, "‘De peccato Salomonis’ (BHG 2392c): A Ghost Pseudepigraphon," 49-64 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: