Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του Ecumenical Review / The current issue of Ecumenical Review

Ecumenical Review 68:1 (2016)

  • Luis N. Rivera-Pagán, "Reading the Hebrew Bible in Solidarity with the Palestinian People," 36-61
  • Ulrike Bechmann, "Genesis 12 and the Abraham-Paradigm Concerning the Promised Land, " 62-80

Δεν υπάρχουν σχόλια: