Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του JAJ / In the current issue of JAJ

Journal of Ancient Judaism 6:2 (2015)

  • Brian Rainey, "Their Peace or Prosperity"
  • Etka Liebowitz, "Josephus’s Ambivalent Attitude towards Women and Power: The Case of Queen Alexandra"
  • David Katzin, "A Tertiary Level of Understanding in Qumran Interpretive Texts Discoverable Through Cascading Stichwörter"
  • Paul Heger, "The Seducer and the Rapist. Divergent Qumranic and Rabbinic Interpretations of Deut 22:28–29"
  • Vered Noam, "The Emergence of Rabbinic Culture from the Perspective of Qumran"
  • Ben Zion Rosenfeld, Haim Perlmutter, "'Who is Rich'? The Rich in Roman Palestine 70–250 C. E."

Δεν υπάρχουν σχόλια: