Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 70:1 (2016)
Ellen Scully, "Jerusalem’s Lost Etymology: How Augustine Changed Latin Eschatology," 1-30 (abstract)
Anthony Briggman, "Literary and Rhetorical Theory in Irenaeus, Part 2," 31-50 (abstract

Δεν υπάρχουν σχόλια: