Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού JSQ / The current issue of JSQ

Jewish Studies Quarterly 22:4 (2015)

  • Yair Furstenberg, "The Midrash of Jesus and the Bavli's Counter-Gospel." 303-324
  • Martha Himmelfarb, "The Mother of the Seven Sons in Lamentations Rabbah and the Virgin Mary," 325-351
  • Arnon Atzmon, "From Census to Atonement: Parshat Shekalim in Pesikta de Rav Kahana and Pesikta Rabbati," 352-376
  • Ayelet Seidler, "Literary Devices in the Psalms: The Commentary of Ibn Ezra Revisited," 377-402

Δεν υπάρχουν σχόλια: