Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του ThLZ / The new article in the current issue of ThLZ

Theologische Literaturzeitung 140:12 (2015)

Karl W. Niebuhr, "Gerechtigkeit und Rechtfertigung bei Matthäus und Jakobus," 283-301

Δεν υπάρχουν σχόλια: