Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ΘΕΟΛΟΓΙΑ / A new article of biblical interest in the current issue of THEOLOGIA

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 86:3 (2015)

Βασιλείου Δ. Τζέρπου, "Ο Papyrus Berlinensis 11710 (P.Berol. 11710) και η σχέση του με τα Ευαγγέλια του Κανόνος της ΚΔ", 47-58

Δεν υπάρχουν σχόλια: