Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του ETR / The current issue of ETR

Etudes théologiques et religieuses 90:4 (2015)
  • André Wenin, "Ismaël et Isaac, ou la fraternité contrariée dans le récit de la Genèse," 489-502 (abstract)
  • Simon Butticaz, "Du principe de précaution à l’économie du don. Relire Matthieu 7,6 en contexte," 503-514 (abstract)
  • Jean-Pierre Sternberger, "Jacob, Tobias et les guillemets de Genèse 2,23-24," 607-612 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: