Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του NovT / The current issue of NovT

Novum Testamentum 58:1 (2016)

  • Armin D. Baum, "Mark’s Paratactic καί as a Secondary Syntactic Semitism," 1-26 (abstract)
  • Devin L. White, "Confronting Oracular Contradiction in Acts 21:1-14," 27-46 (abstract)
  • Hans Förster, "Der Begriff σημεῖον im Johannesevangelium,"  47-70 
  • Seon Yong Kim, "Paul and the Stoic Theory of οἰκείωσις: A Response to Troels Engberg-Pedersen," 71-91 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: