Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του AncSoc / In the current issue of AncSoc

Ancient Society 45 (2015)

  • Lien Foubert, "Vesta and Julio-Claudian Women in Imperial Propaganda," 187-204 (abstract
  • Trudie E. Fraser, "Domitia Longina: An Underestimated Augusta (c. 53-126/8)," 205-266 (abstract
  • Daniëlle Slootjes, "On the Location and Importance of Ancestral References in the Official Titulature of Imperial Co-Rulers (2nd-3rd Centuries AD)," 267-284 (abstract

Δεν υπάρχουν σχόλια: