Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Ιστορικός Ιησούς και κατά Ιωάννην / Historical Jesus and John's Gospel

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα άρθρο των Paul N. Anderson και Jaime Clark-Soles σχετικά με τις ιστορικές μαρτυρίες για το πρόσωπο του Ιησού στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: