Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του ThBeitr / In the current issue of ThBeitr

Theologische Beiträge 46:6 (2015)

Jan Carsten Schnurr, "Biblische Historie und historische Bibelkritik im Denken der Erweckungsbewegung zur Zeit des Vormärz"

Δεν υπάρχουν σχόλια: