Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Υψηλή Χριστολογία και αρχέγονος Χριστιανισμός / High Christology and Early Christianity

Στη γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το κείμενο του Michael Kok σχετικά με τις χριστολογικές πεποιθήσεις του αρχέγονου Χριστιανισμού. Ο Kok συζητά κριτικά τις θέσεις για την υψηλή Χριστολογία του αρχέγονου Χριστιανισμού που εκπροσωπούνται στον αγγλοσαξωνικό κόσμο κυρίως από τους L. Hurtado και R. Bauckham και υπογραμμίζει την πολυμορφία του αρχέγονου χριστιανισμού και την ανάγκη της κατανόησης των θεολογικών θέσεων κάθε ομάδας μέσα στην ιστορική συνάφεια της κάθε ομάδας.


Κι η απάντηση του L. Hurtado, "'Early High Christology': Taking up a Dialogue"

Δεν υπάρχουν σχόλια: