Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Το Διδασκαλείο της Αλεξάνδρειας / The Didaskaleion of Alexandria

Verbum et Ecclesia 36:1 (2015)

Willem H. Oliver, "The heads of the Catechetical School in Alexandria"

Δεν υπάρχουν σχόλια: