Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Η έννοια της αίρεσης στον αρχέγονο Χριστιανισμός / Heresy in early Christianity

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Robert M. Royalty, Jr. (Wabash College) σχετικά με το περιεχόμενο που έχει η έννοια της αίρεσης στα κείμενα του Παύλου και κυρίως στις δύο προς Κορινθίους επιστολές του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: