Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Δύο νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον HTS / Two articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 71:1 (2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια: