Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 112:2 (2015)

Volker Gäckle, "Die Relevanz des Landes Israel bei Paulus," 141-163 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: