Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Ένα συνέδριο αφιερωμένο στην έρημο / A conference on the notion of desert

Στο διάστημα 10 έως 11 Ιουνίου θα λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης ένα διεθνές συνέδριο με θέμα την έρημο και το συμβολικό / θεολογικό της περιεχόμενο σε ιουδαϊκά και χριστιανικά κείμενα:

"Wilderness": a symposium of Biblical scholars from the Universities of Manchester, Sheffield and Lausanne
University of Lausanne, Bâtiment Anthropole, Room 5029

10 Ιουνίου

9.00-10.00 Christophe Nihan, « Les puissances du désert dans la Bible hébraïque et les traditions apparentées du Levant »

10.00-11.00 George Brooke, "The Wilderness of Judea: Qumran, Gomorrah and Holman Hunt"

11.30-12.30 Thomas Römer, «Yhwh, un dieu du désert. Une relecture d'Exode 1-15»


14.30-15.30 Jaeyoung Jeon "The Scout Story (Num 13-14) and the Wilderness Narrative"

15.30-16.10 Fabian Pfitzmann, « L'imbrication des traditions du Sud dans Ex-Nb ou comment le beau-père de Moïse s'est multiplié »

16.40-17.20 David Hamidovic, «Le 'désert invisible' en 1 Hénoch (éthiopien) 60,8»

17.20-18.00 Christiane Furrer, «Le désert au cœur de la philosophie évagrienne (Traité pratique). Petite contribution» 

11 Ιουνίου 
9.00-10.00 Katharina Keim, "The Israelites in the Wilderness in Pirqei de Rabbi Eliezer"

10.00-11.00 Simon Butticaz, «L'exemple des pères au désert (1 Corinthiens 10,1-13). Fonction socio-rhétorique et enjeux idéologiques»

11.30-12.30 James Crossley, "What is 'the Wilderness' in the Gospel Tradition?"

14.00-15.00 Todd Klutz, "From Temple to Desert: Contextualizing Apocryphon of John (Nag Hammadi Codex II,1) 1.17-20"

15.00-15.40 Frédéric Amsler, «Le désert dans les Actes de Philippe»

16.10-17.10 Kimberley Fowler, "'From the Desert into Our Village': On Baptism B (Nag Hammadi Codex XI,2c) in Light of Recent Scholarship on the Nag Hammadi Codices"

Δεν υπάρχουν σχόλια: