Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article of biblical interest in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 15:2 (2014)

Aron Pinker, "A New Interpretation of Job 19:26"

Δεν υπάρχουν σχόλια: