Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του GRBS / In the current issue of GRBS

Greek Roman and Byzantine Studies 55:2 (2015)

Eleni Pachoumi, "The Religious and Philosophical Assimilations of Helios in the Greek Magical Papyri," 391-413

Δεν υπάρχουν σχόλια: