Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Klio / A new article of biblical interest in the current issue of Klio

Klio 96:2 (2014)

Klaus Bringmann, "Zur Kritik historischer Darstellung im Zweiten Makkabäerbuch," 587-606 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: