Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 112:1 (2015)

Martin Schott, "Die Jakobpassagen in Hosea 12," 1-26 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: