Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Γυναίκες και θρησκεία στον αρχαίο Ισραήλ / Women and religion in ancient Israel

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί μία σύντομη μελέτη του Willam Dever σχετικά με τη συμμετοχή της γυναίκας στη θρησκευτική ζωή του Ισραήλ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: