Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

H χρονολόγηση του Ευαγγελίου του Ιούδα / Dating the Gospel of Judas

Η χρονολόγηση του χειρόγραφου του Ευαγγελίου του Ιούδα είναι το θέμα της εκτενούς ανάρτησης του Peter Kirby στο ιστολόγιό του και μίας συντομότερης του Christian Askeland στο ιστολόγιο Evangelical Textual Criticism. Κι οι δύο αντιμετωπίζουν κριτικά την χρονολόγηση που πρότεινε ο Herbert Krosney για το κείμενο: το 280 ±60 με βάση κυρίως τη χρονολόγηση C 14. Ειδικότερα, ο δεύτερος προτείνει ως πιθανή εποχή συγγραφής του κώδικα τα τ. 3ου - τ. 4ου αι., τείνοντας μάλλον προς τον 4ο αι.
Βλ. ακόμη:

Δεν υπάρχουν σχόλια: