Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Οι σπουδές για τον Ιώσηπο / Studies on Josephus

Ένα σύντομο ενδιαφέρον άρθρο για την πορεία των σπουδών στον Ιώσηπο στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο δημοσιεύεται στο Ancient Jew Review: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: