Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Δύο χειρόγραφα με εξωβιβλικά κείμενα στο CSNTM / Two manuscripts with extra-biblical texts on the CSNTM website

Στην ιστοσελίδα του Center for the Study of the New Testament Manuscripts έχουν αναρτηθεί δύο πάπυροι της Chester Beatty Library με εξωβιβλικά κείμενα:

(α) Ιαννής και Ιαμβρής (3ος-4ος αι.)
(β) Ενώχ και Μελίτων (4ος αι.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: