Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Ένας συλλογικός τόμος για τα δευτεροκανονικά βιβλία / Α new volume on the Deuterocanonical books

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο de Gruyter ο τόμος με τα πρακτικά της 10ης Διεθνούς Συνάντησης για τα δευτεροκανονικά βιβλία που έλαβε χώρα στο Βουκουρέστι το 2013:

Géza G. Xeravits  / József Zsengellér / Xavér Szabó, Canonicity, Setting, Wisdom in the Deuterocanonicals: Papers of the Jubilee Meeting of the International Conference on the Deuterocanonical Books (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 22), de Gruyter, Berlin 2014
xii, 284 pages
ISBN: 978-3-11-036723-2
€ 99,95 


Δεν υπάρχουν σχόλια: