Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του Early Christianity / The current issue of Early Christianity

Early Christianity 5:2 (2014)

  • Hans Förster, "Patrick Sänger, Ist unsere Heimat im Himmel? Überlegungen zur Semantik von πολίτευμα in Phil 3,20," 149-177 (abstract)," 
  • Lorne R. Zelyck, "Recontextualizing Papyrus Oxyrhynchus 840," 179-198 (abstract)
  • Jason Robert Combs, "A Walking, Talking Cross: The Polymorphic Christology of the Gospel of Peter," 198-219 (abstract)
  • Tobias Nicklas, "Christian Apocrypha and the Development of the Christian Canon," 220-240 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: