Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThR / Articles of biblical interest in the current issue of ThR

Theologische Rundschau 79:3 (2014)

  • Wolfgang Zwickel, "Biblische Archäologie (Teil I)," 257-293
  • Friedrich Wilhelm Horn, "Einleitung in das Neue Testament 2001 – 2011," 294-327
  • Dieter Sänger, "Das Urchristentum. Neuere Arbeiten und forschungsgeschichtliche Perspektiven I. Gesamt- und Teildarstellungen," 328-386

Δεν υπάρχουν σχόλια: