Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Προφορική επιτέλεση του Δ΄ Έσδρα / Oral performance of 4 Esdra

Στη σελίδα Biblical Performance Criticism  η Shayne Sheinfeld δημοσιεύει την εισήγηση που διάβασε στη συνάντηση της SBL στο Chicago το 2012 κι έχει θέμα την προφορική επιτέλεση του Δ΄ Έσδρα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: