Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Theologische Revue / An article of biblical interest in the current issue of Theologische Revue

Theologische Revue 110:4 (2014)

Adrian Wypadlo, "Seele und Seelenheil im 1. Petrusbrief : philonische Perspektiven auf eine alte Streitfrage," 267-284

Δεν υπάρχουν σχόλια: