Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Ευσέβιος κι η διάδοση των χειρογράφων της ΚΔ / Eusebius and the NT manuscripts diffusion

Ο Timothy Mitchell έχει αναρτήσει στο ιστολόγιό του The Textual Mechanic μία σειρά από ενδιαφέροντα κείμενα σχετικά με την αντιγραφή και τη διάδοση των χειρογράφων της ΚΔ: