Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του ABR / The current issue of ABR

Australian Biblical Review 62 (2014)

  • Mark A. O’Brien, "The Ties that Bind in Numbers 26–36," 1-13
  • Ian Young, "The Dead Sea Scrolls and the Bible: The View from Qumran Samuel," 14-30
  • John W. Olley, "Re-Versing Tradition: The Influence of Sense-Divisions in Reading the Bible Then and Now," 31-43
  • Adam G. White, "Servants, not Intellectual Clients: The Significance of Paul’s Role as an Oikonomos in 1 Cor 4:1 and 9:17," 44-57
  • Brian J. Incigneri, "Local Colour in Mark’s Gospel," 58-78

Δεν υπάρχουν σχόλια: