Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του JBL / In the current issue of JBL

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Biblical Literature 132:4 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Julie Faith Parker, "Blaming Eve Alone: Translation, Omission, and Implications of המע in Genesis 3:6b", 729-747
 • Michael B. Hundley, "Sacred Spaces, Objects, Offerings, and People in the Priestly Texts: A Reappraisal", 749-767
 • Angela Roskop Erisman, "Transjordan in Deuteronomy: The Promised Land and the Formation of the Pentateuch", 769-789
 • Theodore J. Lewis, "Divine Fire in Deuteronomy 33:2", 781-803
 • Joseph Ryan Kelly, "Joel, Jonah, and the Yhwh Creed: Determining the Trajectory of the Literary Influence", 805-826
 • Esther J. Hamori, "The Prophet and the Necromancer: Women's Divination for Kings", 827-843
 • Scott C. Jones, "Corporeal Discourse in the Book of Job", 845-863
 • Joel M. LeMon, "Yhwh's Hand and the Iconography of the Blow in Psalm 81:14-16", 865-882
 • C. A. Strine / C. L. Crouch, "Yhwh's Battle against Chaos in Ezekiel: The Transformation of Judahite Mythology for a New Situation", 883-903
 • Ariel Feldman,"The Song of Miriam (4Q365 6a ii + 6c 1-7) Revisited", 905-911
 • Joel F. Williams, "Foreshadowing, Echoes, and the Blasphemy at the Cross (Mark 15:29)", 913-933
 • Michael Patrick Barber, "Jesus as the Davidic Temple Builder and Peter's Priestly Role in Matthew 16:16-19", 935-953
 • Simon J. Joseph, ""Why Do You Call Me ‘Master’…?" Q 6:46, the Inaugural Sermon, and the Demands of Discipleship", 955-972

Δεν υπάρχουν σχόλια: