Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του Biblical Interpretation / In the current issue of Biblical Interpretation

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical Interpretation 22:1 (2014) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Uriah Y. Kim, "More to the Eye than Meets the Eye: A Protest against Empire in Samson’s Death?", 1-19
  • Keith Bodner / Ellen White, "Some Advantages of Recycling: The Jacob Cycle in a Later Environment", 20-33
  • Hilary Marlow, "‘What Am I in a Boundless Creation?’: An Ecological Reading of Sirach 16 & 17
", 34-50
  • Mark Harris, "The Comings and Goings of the Son of Man: Is Matthew’s Risen Jesus ‘Present’ or ‘Absent’? A Narrative-Critical Response
", 51-70
  • Michael Edward Moore, "Our Father: Glossing a Bohemian Prayer
", 71-89

Δεν υπάρχουν σχόλια: