Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ZThK / An article of biblical interest in the current issue of ZThK

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für Theologie und Kirche 110:4 (2013) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος: 

Friedhelm Hartenstein, "JHWH, Erschaffer des Himmels : zu Herkunft und Bedeutung eines monotheistischen Kernarguments", 283-409

Δεν υπάρχουν σχόλια: