Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού ThB / In the current issue of ThB

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theologische Beiträge 44:6 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
  • Hans J. Eckstein, "Wie will die Bibel verstanden werden?: Perspektiven eines evangelischen Schriftverständnisses", 273-289
  • Hans C. Kammler, "Die Torheit des Kreuzes als die wahre und höchste Weisheit Gottes : Paulus in der Auseinandersetzung mit der korinthischen Weisheitstheologie (1. Korinther 1,18-2,16)", 290-305
  • Armin D. Baum, "Der semitische Sprachhintergrund der Evangelien und die Urevangeliumshypothese : Überlegungen im Anschluss an Guido Baltes", 306-323

Δεν υπάρχουν σχόλια: