Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού TynBull / In the current issue of TynBull

Στο τρέχον του περιοδικού Tyndale Bulletin 64:2 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
  • Christopher R. Lortie, "These Are the Days of the Prophets: A Literary Analysis of Ezra 1–6", 161-170
  • William R. Osborne,"The Early Messianic 'Afterlife' of the Tree Metaphor in Ezekiel 17:22-24", 171-188
  • James Robson, "Undercurrents in Jonah", 189-216
  • Trevor J. Burke, "The Parable of the Prodigal Father: An Interpretative Key to the Third Gospel (Luke 15:11-32)", 217-238
  • Preston T. Massey, "Gender Versus Marital Concerns: Does 1 Corinthians 11:2-16 Address the Issues of Male/Female or Husband/Wife?", 239-256
  • Svetlana Khobnya, "'The Root' in Paul's Olive Tree Metaphor (Romans 11:16-24)", 257-274
  • John VanMaaren, "The Adam-Christ Typology in Paul and Its Development in the Early Church Fathers", 275-298
  • Boris Paschke, "Praying to the Holy Spirit in Early Christianity", 299-316

Δεν υπάρχουν σχόλια: