Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Το τρέχον τεύχος του ZNT / In the current issue of ZNT

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für Neues Testament 15/30 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα: 

  • Matthias Klinghardt, "Androgyne Gleichheit - sexuelle Hierarchie : die Kultur der Geschlechtskörper im frühen Christentum," 3-11 
  • Anders Klostergaard Petersen "Konstruktionen von Geschlecht und Sexualität im Neuen Testament," 12-23
  • Beate Wehn, "Der weibliche Körper als Schau-Platz: Über Macht und Machtverlust, sexualisierte Gewalt und Widerstand in den Thekla-Akte," 24-32 
  • Reinhold Zwick, "Screening Salome : Kino-Lektionen in Macht und Begehren," 33-44 
  • Manuel Vogel, "Kann das Neue Testament Grundlage einer zeitgemäßen Sexualethik sein? : Einleitung zur Kontroverse zwischen Lukas Bormann und Eckart Reinmuth," 45 
  • Lukas Bormann, "Sexualizing with the New Testament? : Das Neue Testament kann keine Grundlage einer zeitgemäßen Sexualethik sein," 46-51 
  • Eckart Reinmuth, "Kontroverse: Kann das Neue Testament Grundlage einer zeitgemäßen Sexualethik sein?," 52-56 
  • Kristina Dronsch, "Sex -m/Macht - Text : die Ohmacht der Geschlechter im Akt des Lesens," 57-66

Δεν υπάρχουν σχόλια: