Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

To τρέχον τεύχος του Neot / In the current Neot

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Neotestamentaria 46:2 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Robert C. Kashow, "Traces of Ecclesiastes in the Gospel of John. An overlooked background and a theological dialectic," 229-243 
  • Michael J. Kok, "The flawed evangelist (John) Mark. A neglected cue to the reception of Mark's Gospel in Luke-Acts," 244-259 
  • Jonathan E. T. Kuwornu-Adjaottor, "Spiritual gifts, spiritual persons, or spiritually-gifted persons? A creative translation of TΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ in 1 Corinthians 12:1a," 260-273 
  • Bernard C. Lategan, "Reconsidering the origin and function of Galatians 3:28," 247-286 
  • Néstor Míguez, "Grace in pauline theology. Political and economic projections," 287-298 
  • Rose Mukansengimana-Nyirimana, "The peacemaking role of the samaritan woman in John 4:1-42. A mirror and challenge to rwandan women," 299-318 
  • Dane C. Ortlund, "The Old testament background and eschatological significance of Jesus walking on the sea (Mark 6:45-52)," 319-337 
  • Christoph W. Stenschke, "Paul's jewish gospel and the claims of Rome in Paul's epistle to the Romans," 338-378 
  • Jacob Thiessen, "Firstfruits and the day of Christ's resurrection. An examination of the relationship between the "third day" in 1 Cor 15:4 and the "firstfruit" in 1 Cor 15:20," 379-393 
  • Ernst R. Wendland, "Poeticizing the Lord's Prayer for pronunciation. An exercise in oral-oriented Bible translation," 394-415

Δεν υπάρχουν σχόλια: