Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Πρώτη διεθνής συνάντηση για τους Ψαλμούς του Σολομώντα / First International Meeting on Psalms of Solomon

Ευχαριστώ τον συνάδελφο Patrick Pouchelle για την παρακάτω είδηση.
Το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (Patrick Pouchelle) σε συνεργασία με τον Πανεπιστήμιο Humbold του Βερολίνου (Sven Behnke) διοργανώνουν στο διάστημα 17-18 Ιουνίου 2013 διεθνή συνάντηση με θέμα τους Ψαλμούς του Σολομώντα:

"First International Meeting on Psalms of Solomon" 
 June, 17–18, 2013
 Misha : 5, allée du Général Rouvillois, Strasbourg, France

Πρόγραμμα 
Monday, June 17, 2013
10.30-10.45 am  Official beginning
10.45-12.15 am  
First session “General and methodological consideration”
10.45-11.30 am
B. Eckhardt (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany) “The Psalms of Solomon as a Historical Source”
11.30-12.15 am
J. Joosten (University of Strasbourg, France) “Reflections on the original language of the Psalms of Solomon”
4.00-5.30 pm      
Second session: “Thematic studies”
4.00-4.45 pm
S. Behnke (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany) “The semantic field ‘sleep’ in the Psalms of Solomon”
4.45-5.30 pm
J. Trafton (Western Kentucky University, USA) “What Would David Do? Messianic Expectation and Surprise in Psalm of Solomon 17”

Tuesday, June 18, 2013
10.15-11.45 am  
Third session: “Intertextual studies”
10.15-11.00 am
P.Pouchelle (University of Strasbourg, France) “Prayers for being disciplined, from Sir 22:27–23:6 to the Psalms of Solomon”
11.00-11.45 am  
E. Bons (University of Strasbourg, France) “Philosophical Vocabulary in the Psalms of Solomon - The case of Ps Sol 9:4”

3.30–5.00 pm 
Fourth session: “Characters in the Ps Sol”
3.30-4.15 pm
K. Atkinson (University of Northern Iowa, USA) “Perceptions of the Temple Priests in the Psalms of Solomon”
4.15-5.00 pm
R. Werline (Barton College, USA) “The Psalms of Solomon and the Formation of the Pious Person”

5.30-6.00 pm 
Conclusive Roundtable: “Future trends in the Research on the Psalms of Solomon”

Δεν υπάρχουν σχόλια: