Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Αποστάσεις και κόστος στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία/ Distances and costs in the Roman Empire

Στην ιστοσελίδα Princeton/Stanford Working Papers in Classics έχει αναρτηθεί η εργασία του Walter Scheidel, στην οποία παρουσιάζεται η σχέση αποστάσεων, κόστους και χρόνου ταξιδιού στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η μελέτη στηρίζεται στο πρόγραμμα ORBIS του Παν/μίου του Stanford.

Walter Scheidel, "The shape of the Roman world"

Δεν υπάρχουν σχόλια: