Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Στο τρέχον τεύχος του CurBR / In the current issue of CurBR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Currents in Biblical Research 11:3 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα: 


  • Serge Frolov, "Sleeping with the Enemy: Recent Scholarship on Sexuality in the Book of Judges," 308-327
  • Jason B. Hood and Matthew Y. Emerson, "Summaries of Israel’s Story: Reviewing a Compositional Category," 328-348
  • Coleman A. Baker, "Peter and Paul in Acts and the Construction of Early Christian Identity: A Review of Historical and Literary Approaches," 349-365
  • Bruce Worthington,"Alternative Perspectives beyond the Perspectives: A Summary of Pauline Studies that has Nothing to Do with Piper or Wright," 366-387
  • F.S. Naiden, "Recent Study of Greek Religion in the Archaic through Hellenistic Periods," 388-427

Δεν υπάρχουν σχόλια: