Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο Theology / Articles of biblical interest in the journal Theology

Στα δυο τελευταία τεύχη του περιοδικού Theology 115:4 (2012) & 115:5 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

115:4 (2012)

Bradley Arnold, "Re-envisioning the Olympic Games : Paul's use of athletic imagery in Philippians", 243-252

115:5 (2012)

N.T. Wright, " Israel’s Scriptures in Paul’s narrative theology", 323-330

Δεν υπάρχουν σχόλια: